Nieuwsflits mei 2022

Dit is de eerste nieuwsflits van Samen1Enschede, het nieuwe samenwerkingsnetwerk in Enschede, dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Enschede voor duurzame betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak en gaat dit netwerk daar de komende vier jaren mee aan de slag.