Plan van Aanpak

De partners hebben de handschoen opgepakt en een plan van aanpak ontwikkeld onder de naam Samen1Twente om te komen tot een gezamenlijke effectieve en structurele aanpak van de groeiende en urgente eenzaamheidsproblematiek.