Doelen

 

 

 

Twente in 2025: Gelukkiger en minder eenzaam

Eenzaamheid is een groeiend probleem. Circa 11% van de mensen in Twente voelt zich volgens de Twentse Gezondheidsmonitor ernstig eenzaam. Dat is één op de acht volwassenen. Nog eens 47% voelen zich matig eenzaam. Recente cijfers van het RIVM laten zien dat de coronapandemie een negatieve invloed heeft gehad op eenzaamheid. Het heeft invloed op de mate waarin mensen meedoen in de samenleving en leidt tot minder participatie en hogere zorgkosten. Het is een complex onderwerp: Eenzaamheid is niet alleen een probleem voor individuen, het is ook een collectief probleem.

Samen1Twente: Eenzaamheid in vijf jaar van 47% naar 25%

Om gezamenlijk eenzaamheid te verminderen en te bestrijden is Samen1Twente opgericht. Met een gezamenlijke aanpak van samenwerkende partners, organisaties en inwoners wil Samen1Twente als brede coalitie de eenzaamheid terugdringen van 47% naar 25% in 5 jaar.

Samen1Twente: aan de slag

Onze aanpak richt zich op het voorkomen en verminderen van eenzaamheid in Twente. De aanpak bestaat uit een aantal bouwstenen:

 1. Samen1Twente is het Twentse netwerk gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen in Twente: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. Samen1Twente legt nieuwe en slimme verbindingen: het unieke is dat bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn verbonden aan overheden, onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, cultuur en wonen. In samenwerking met ervaringsdeskundigen zorgen we voor duurzamen betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak.
 2. Samen1Twente biedt organisaties deskundigheid en expertise. Bewustwording, herkenning en signaleren van eenzaamheid staan centraal. We faciliteren de organisaties met:
  • trainingen
  • themabijeenkomsten
  • evenementen: Week vd Eenzaamheid, Mooie Dag en Picknick Twente
  • onderzoek (begeleiden en uitvoeren)
  • opzetten en faciliteren lerend netwerk
  • monitoring 
 1. Samen1Twente adviseert en biedt organisaties ondersteuning gericht op:
  • technologische innovaties/productontwikkeling/toolkit
  • werkende en getoetste interventies
  • projecten en planontwikkeling eenzaamheid
 1. Samen1Twente biedt communicatieondersteuning en ontwikkelt bewustwordingcampagnes op het gebied van eenzaamheid