Samen1Twente is het Twentse netwerk gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen in Twente: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. Samen1Twente legt nieuwe en slimme verbindingen: het unieke is dat bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn verbonden aan overheden, onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, cultuur en wonen. In samenwerking met ervaringsdeskundigen zorgen we voor duurzame betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak.

Samen tegen eenzaamheid in Lonneker

ma mrt 27De Dorpsraad organiseerde op 15 februari een inspirerende bijeenkomst in het Dorpshuis te Lonneker. We wilden graag, kleinschalig en laagdrempelig, kennismaken, ideeën uitwisselen en praten over eenzaamheid in en om Lonneker. Onder ons waren belangstellenden zoals individuele inwoners vanuit persoonlijke interesse, maar ook bestaande initiatieven en belanghebbenden. Vertegenwoordigd waren de wandelclub, de kerken, de beheercommissie … lees verder

Kunst-, boeken- en platenmarkt in de Pathmos Oase

ma mrt 27Pathmos Oase nodigt u hierbij van harte uit om aanwezig te zijn bij de kunst-, boeken- en platenmarkt die wij organiseren op: Hemelvaartsdag 18 mei 2023 van 12 uur tot 17 uur Zaterdag 20 mei 2023 van 14 tot 17 uur Zondag 21 mei 2023 van 14 tot 17 uur Tijdens deze dagen hebben we … lees verder

Leer en experimenteer: kleine dingen die iedereen kan doen

ma mrt 27Op 10 november jl. zijn we i.s.m. Movisie gestart met een bijeenkomst “Leer en experimenteer: kleine dingen die iedereen kan doen. Vrijwilligers, inwoners en professionals uit heel Enschede kwamen in de brandweerkazerne van Glanerbrug bij elkaar. Of je nu bv. postbode, wijkagent, kapper, bakker of lid van een vereniging, buurtcommissie of wijkraad bent, we kunnen … lees verder

Projecten Coronafonds afgerond

ma mrt 27Voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen heeft het Rijk afgelopen jaar € 298.923 beschikbaar gesteld aan de gemeente Enschede. Met deze gelden is de coalitie Samen1Enschede aan de slag gegaan om het plan van aanpak uit te voeren, de campagne www.maakeenpraatje.nl inclusief bijeenkomsten tijdens de week tegen eenzaamheid te organiseren en projecten/initiatieven in heel … lees verder