Achtergrond

Ongeveer 47% van de inwoners van Twente (waarvan 11% ernstig) geeft aan regelmatig serieuze gevoelens van eenzaamheid te ervaren. Recente cijfers van het RIVM laten zien dat de coronapandemie een negatieve invloed heeft gehad op eenzaamheid. Eenzaamheid is niet alleen een probleem voor individuen, het is ook een collectief probleem. Het heeft invloed op de mate waarin mensen meedoen in de samenleving en leidt o.a. tot minder participatie en uiteindelijk tot veel hogere zorgkosten. Het is een complex onderwerp: er is geen one-size-fits-all aanpak.

De toename van eenzaamheid leidt tot:

  • Oplopende zorgkosten (niet meer betaalbaar)
  • Capaciteitstekort zorgpersoneel
    (zorgkloof, onvoldoende werknemers die een grotere groep met ouderen moeten bedienen)
  • Minder vitaliteit
  • Ontwrichting van de maatschappij
  • Oplopende investeringen in voorzieningen

Daarom hebben bestuurders uit de sectoren onderwijs, bedrijfsleven, overheid, wonen, welzijn, zorg en cultuur een Stuurgroep gevormd onder de naam Samen1Enschede om te komen tot een gezamenlijke effectieve en structurele aanpak van de groeiende en urgente eenzaamheidsproblematiek. Er is met de partners in Enschede een gedragen Plan van Aanpak opgesteld. Dat heeft in Enschede geleid tot financiering en uitvoering in 2022.