Nieuwsflits juli 2023

Dit is de Nieuwsflits van juli 2023 van Samen1Twente, het samenwerkingsnetwerk dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Twente voor duurzame betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak. Samen met de landelijke coalitie Eén tegen Eenzaamheid gaan we hiermee aan de slag.