Projecten Coronafonds afgerond

Voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen heeft het Rijk afgelopen jaar € 298.923 beschikbaar gesteld aan de gemeente Enschede. Met deze gelden is de coalitie Samen1Enschede aan de slag gegaan om het plan van aanpak uit te voeren. Zo is gestart met de campagne Maak Eens een Praatje met vier bijeenkomsten tijdens de Week Tegen Eenzaamheid. Het grootste deel van het budget is besteed aan de uitvoering van 12 projecten, die door een adviescommissie zijn getoetst.

Mini Stadsherberg- Concordia

Voorafgaand aan de echte Stadsherberg – die van 20 t/m 23 december in het stadhuis werd georganiseerd zijn er vier mini stadsherbergen op locatie bij de zorginstellingen georganiseerd. De ouderen uit de zorginstellingen en de wijk genoten van een speciaal cultureel programma.

Korte reportage Mini Stadsherberg Glanerbrug

Twents Zilver – Kaliber Kunstenschool

Bij dit project werd kunst en cultuur ingezet voor het Welzijn, Leef plezier & Geluk van ouderen. Twents Zilver richtte zich vooral op ouderen die in een isolement verkeren of dreigden te raken: kunstprofessionals en makers kwamen bij ouderen thuis.

Doen en Ontmoeten-onze buurt de Posten

De focus lag op het ontmoeten van bewoners in de buurt de Posten. Samen met bewoners, vrijwilligers en professionals werden er nieuwe ontmoetingen, waardevolle contacten gerealiseerd. Naast activiteiten is er een nieuwe ontmoetingsplek Lintveldebrink gerealiseerd.

Tringgg!!! Belmaatjes – Zorggroep Manna

Het project Tringgg!!! Belmaatjes heeft mensen en ouderen (cliënten van Manna) die te maken hebben met verschillende vormen van eenzaamheid een directe oplossing geboden als het gaat om nieuw en waardevol contact en een luisterend oor.

 ’n Mooie Dag – Hanna van Hendrik

Ouderen uit Enschede en Twente bezochten met begeleiding van vrijwilligers (maatjes) de populaire voorstelling van Hanna van Hendrik met een uitgebreid programma. Het doel was de mensen niet alleen een mooie dag te bezorgen, maar ook nieuwe waardevolle contacten te leggen en nieuwe maatjes te krijgen.

Interview 1Twente

Boek aan Huisdienst-Openbare Bibliotheek Enschede

Via een mobiele truck kwam de bibliotheek maandelijks letterlijk achter de voordeur bij kwetsbare mensen met boeken en media.

Ontwikkelen Behoefteknop – Alifa

Voor senioren is een zogeheten ‘behoefteknop’ ontwikkeld. Daar kunnen ouderen op drukken als ze hulp nodig hebben. Geen medische, maar welzijnshulp.

Reportage RTV-Oost

Bewegen tegen eenzaamheid – Stichting Walking Football

Met dit project werd niet alleen de nadruk gelegd op sport maar vooral op het bestrijden van eenzaamheid via allerlei ontmoetings-, bewegingsactiviteiten.

Huis van Verhalen

Het project heeft met vrijwilligers diverse activiteiten zoals kookclub voor mannen, voetbalpraat , spelletjes en gespreksgroepen georganiseerd voor ouderen.

Huis van Verhalen in Tubantia

St. Jacobus Parochie- Pathmos Oase

Eenzaamheidsbestrijding in Enschede in de wijken Pathmos, Boswinkel, De Braaker en Veldkamp met ontmoetingen in de prachtige tuin in combinatie met kunst en cultuur. Naast natuur en rust is er tijd voor een gesprek of groepsgesprek dat een wezenlijke bijdrage kan leveren bij het verminderen van eenzaamheid.

1-op-1 koppeling thuiskoks en (eenzame) ouderen – Stichting Thuis Gekookt

Stichting Thuis Gekookt heeft buurtgenoten aan elkaar gekoppeld voor hulp bij de warme maaltijd en gezellig sociaal contact.

Reportage 1Twente

Liberein- Aanpak Eenzaamheid Glanerbrug

In Glanerbrug zijn de krachten gebundeld van bewoners, organisaties en vrijwilligers om samen eenzaamheid te bestrijden. Er zijn jongere boodschappenmaatjes gevonden die de ouderen begeleiden, lunchbijeenkomsten en allerlei activiteiten georganiseerd.

Reportage 1Twente