Enschede 700 jaar in 2025: Deel je verhaal

In 2025 bestaat Enschede 700 jaar. Aan de hand van historische gebeurtenissen, beelden, willen we verhalen ophalen van inwoners van Enschede. Het delen van ieders verhaal en het stimuleren van ontmoetingen, draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast vragen de festiviteiten rondom de viering de inzet van vele vrijwilligers. Die zullen dus moeten gevonden. Zo ontstaat een prachtkans om ook eenzame mensen te betrekken, zonder dat zij direct het label van eenzaam krijgen opgeplakt, want: je bent vrijwilliger en je bouwt mee aan een prachtig feest. Je maakt deel uit van een gemeenschap. Je doet ertoe. Heb je een idee of wil je meedoen? Meld je dan aan via info@samen1enschede.nl