Twente Board: Geluk is waar het om gaat in Twente

In Twente werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan het versterken van de economie. Vooral om van dit stukje Nederland een regio te maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. Twente Board, de organisatie betrokken bij deze samenwerkingsverbanden gaat de komende jaren inzetten op geluk.  “Geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de verbondenheid met anderen. Met Samen1Twente zijn de eerste contacten gelegd om te gaan samenwerken. Gelukkige mensen in Twente stimuleren economische groei.“