Hoe kunnen we de lokale aanpak eenzaamheid inclusiever maken?

Zodat deze ook bewoners met een migratieachtergrond betrekt en bereikt?

In 2024 willen we de eenzaamheid oppakken voor mensen met een migratieachtergrond. We zijn daarover in gesprek met o.a. de politiek, organisaties en inwoners met een migratieachtergrond. Het ministerie van VWS kan daar vanaf 1 november in gaan ondersteunen. Niemand hoeft meer te zeggen ‘we kunnen migranten ouderen niet vinden’. Gezamenlijk met onze coalitiepartners in de gemeente wordt een stap gezet naar een inclusievere lokale aanpak van eenzaamheid. Heb je interesse mee te denken of te helpen meld je dan via info@samen1enschede.nl