Dinsdag 3 okt. Art Impact Day- De Kleine Willem (14.00 uur- 18.00 uur)

Deze dag staat in het teken van het verbinden van zorg, welzijn, kunst- en cultuur; wat kan je bereiken met de inzet en/of jouw aanbod van kunst, welke vormen van kunst & cultuur werken voor jouw zorg of welzijnsorganisatie? Wat zijn de goed werkende voorbeelden? En hoe zet je ze in? Ook als het gaat om het verminderen van eenzaamheid

Als professional (zowel cultuur als zorg/welzijn) kun jij de eerste stappen zetten naar verbinding en uitvoering.  Ter inspiratie organiseert Kunst & Welzijn: Art Impact Day! 

Ben jij erbij?

De  host is  sociaal inspirator en rasechte tukker Jeroen Ottink, tevens werkzaam als projectleider Samen1Enschede/Samen1 Twente.  Jeroen zal met zijn culturele en sociale achtergrond als professionals Art Impact Day  hosten De huissfeermaker is vinyl-DJ & teamleider van studio15 Hengelo, Tymen Sliuzas. Hij staat klaar voor uw favoriete plaatjes & is niet verlegen om een praatje.

In het plenaire programma is er volop aandacht voor de succesvolle Liesbeth Coltof, zij geeft voorbeelden over hoe maatschappelijk theater verbindt. Wat is de sleutel van haar succes en wat kunnen we ervan leren?

Inspiratiesessies: Art Impact Day

Inspiratiesessie Concordia:

Kunst & sociaal domein projecten; voorbeelden en hoe werkt het? – door Audry Hoemakers, stadsverbinder bij Concordia en diverse partners.

In deze inspiratiesessie laat Audry een aantal voorbeelden zien hoe kunst en cultuur impact kan maken bij mensen. Hoe kwamen de projecten tot stand, welke doelen worden er nagestreefd en hoe werkt het in de praktijk. Met voorbeelden als het Balkon Festival in de wijk de Wesselerbrink, de Stadsherberg waar iedereen welkom is, The Artist Way waar nieuwe creativiteit wordt aangeboord, de KunstClub voor moeders uit de wijken en het jongerenproject #hardgaan053.

 

Inspiratiesessie: Wilminktheater & Alifa

Professionals van het Wilminktheater & Alifa laten de uitdagingen in het verbinden van de sectoren zien door met elkaar in debat te gaan over valkuilen, verschillende perspectieven en denkwijzen. Ook laten ze zien hoe ze uiteindelijk op èèn lijn komen.

Inspiratiesessie: Jacco Borggreve

In deze kennissessie legt kunstenaar Jacco Borggreve op een uitdagende wijze uit hoe een kunstenaar op interventionistische wijze kan bijdragen aan vooruitgang.

Borggreve preekt voor de Artist-in-Residence (AIR), een methode waarmee een kunstenaar voor korte periode intrekt bij een bedrijf of instelling. Wat zijn de voor (en nadelen) van een AIR, waarom is juist nu een AIR een geschikte innovatievorm? Wat is een belang van een AIR voor kunstenaar, personeel, cliënten en overige betrokkenen?

Borggreve is een nieuwe mediakunstenaar en tevens oprichting van Stichting Black Brick, een initiatief dat kunstenaars inzet als vaandeldragers van de vooruitgang.

Inspiratiesessie Samen1Enschede:

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor ieder mens een basisbehoefte. Maar steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Van jong tot oud. Eenzaamheid is niet alleen een naar gevoel, het leidt ook tot gezondheidsrisico’s en minder meedoen in de samenleving. Daarom is het zo belangrijk dat we ons blijven inzetten voor mensen die zich eenzaam voelen.
Tegelijkertijd is het verminderen van eenzaamheid een complexe opgave. Al is het maar omdat de oorzaken ervan diep in de haarvaten van onze samenleving zitten; ieder mens gaat anders met eenzaamheid om en er is geen pasklare oplossing.

Ook rust er een taboe op het thema en praat je er al helemaal niet over op het werk. Maar weet je wel genoeg van dit thema? En hoe kan kunst/cultuur bijdragen om gevoelens van eenzaamheid te verminderen bij mensen? Wat zijn de goede voorbeelden? We geloven dat de sleutel tot een oplossing ligt in samenwerking in die samenleving. In de afgelopen jaren hebben we, als Samen1Enschede, gewerkt aan een veelzijdige maatschappelijke beweging met gemeente, maatschappelijk organisaties, bedrijven, cultuurinstellingen, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, burgerinitiatieven etc. Zo ontstaat een in de samenleving gewortelde aanpak die mensen met eenzaamheidsgevoelens bereikt en steunt. Familie, vrienden, buren, kennissen en vrijwilligers zijn er voor elkaar. Eenzaamheid verminderen vraagt wat van ons allemaal. Juist ook binnen zorg- en cultuurland.

Daarover deze sessie door projectleider Samen1Enschede Henk Abels.

“Maak eens een praatje”-plein

Er zijn vanuit de branches kunst/cultuur- en zorg/welzijn al veel samenwerkingen en goed werkende initiatieven en voorbeelden. We geven al deze initiatieven graag de mogelijkheid zichzelf te presenteren.

Laat zien hoe kunst/cultuur optimaal worden ingezet binnen of richting het sociale domein.
Dit op het zogenoemde “Maak eens een praatje”-plein. Hier kunnen cultuur- en zorgorganisaties makkelijk met elkaar in contact komen. Ook geven we de mogelijkheid aan organisaties om hun wensen uit te spreken richting de andere branche via de ontmoetingswand.

Wil je een tafel, plek voor een banner, etc. voor je initiatief of organisatie, geef dit dan even door samen met je aanmelding.

>>>> LINK NAAR AANMELDKNOP (https://www.kunstenwelzijn.nl/2023/08/09/art-impact-day-2023/ )