Wil je ook meedoen met Samen1Twente? Meld je dan aan!

Ontvang je deze nieuwsbief en/of wil je meer betekenen om de gevoelens van eenzaamheid te verminderen? Of is jouw organisatie reeds volop bezig met de eenzaamheidsbestrijding?
Dan is dit kans je (of namens je organisatie) aan te sluiten bij Samen1Enschede. Dit kan bijvoorbeeld via één van de werkgroepen, een project of een initiatief. Deelname staat open voor zorg- en welzijnsorganisaties, culturele instellingen, burgerinitiatieven, woningcorporaties, bedrijfsleven, zorgverzekeraars, supermarktketens, banken, mkb, detailhandel, sportkoepels, verenigingen, ouderenbonden, zorgverzekeraars, vervoersbedrijven, serviceclubs, levensbeschouwelijke instellingen. Voor een goed idee, initiatief of project gaan we graag in gesprek over ondersteuning.

Neem contact op via info@samen1enschede.nl of bel Henk Abels via 06-15066973 of Jeroen Ottink via 06-45626663