Week Tegen Eenzaamheid

Van woensdag 28 september t/m woensdag 4 oktober 2023 is de Week Tegen Eenzaamheid. Vanuit Samen1Enschede ontvangen wij allerlei vragen en ideeën van organisaties die iets gaan organiseren of van plan zijn te organiseren. Verbinding staat centraal en het is de bedoeling dat iedereen kan deelnemen aan de Week tegen Eenzaamheid door het organiseren of bezoeken van een activiteit. De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid georganiseerd door het ministerie van VWS.

Het doel van de Week tegen Eenzaamheid

De Week tegen Eenzaamheid wil helpen het taboe op eenzaamheid te doorbreken en inwoners te activeren. Dit gebeurt door eenzaamheid te agenderen, bespreekbaar te maken en mensen meer bewust te maken van het thema. Daardoor kunnen meer mensen eenzaamheid signaleren en in actie komen, bij zichzelf of met anderen. Om daarmee uiteindelijk eenzaamheid te verminderen of voorkomen.

Week tegen Eenzaamheid tips !

Er staan al activiteiten op de website van Eén tegen eenzaamheid die in de Week tegen Eenzaamheid worden aangeboden door partners in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en mogelijk interessant zijn voor u om in de Week te programmeren:

Groepsgesprekken met ouderen

Ouderenplatform UP! biedt gemeenten en welzijnsorganisaties een kant-en-klaar pakket groepsgesprekken voor ouderen, inclusief promotiemiddelen. Ook specifiek voor ouderen met een migratieachtergrond. De gesprekken gaan over thema’s die er toe doen als je ouder wordt, maar waarover nauwelijks wordt gepraat.

 Ouderen op de dansvloer

Gouwe Ouwe is een muzikale ontmoetingsactiviteit, ontwikkeld door Stichting De Tijdmachine. Met oog voor werving van deelnemers in de wijk waar de activiteit plaatsheeft.

Lotgenoten voor mantelzorgers

Wil je in de Week tegen Eenzaamheid specifiek iets doen voor mantelzorgers? Stichting Mantelzorgelijk biedt mantelzorgers een afgeschermd en laagdrempelig online community-platform, ontwikkeld om eenzaamheid te verzachten en/of te voorkomen.

Kom erbij-pakket

 Het Kom erbij-pakket bevat materialen die organisaties kunnen gebruiken voor de aankleding van hun Week tegen Eenzaamheid-activiteit(en). Wij kunnen die kosteloos bestellen om goed aan te sluiten op de landelijke Week.

Wil je meedoen met een idee, initiatief of activiteit en een Kom erbij-pakket?

Vanuit Samen1Enschede, de beweging, bestaande uit ongeveer 30 organisaties, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen, gericht op het bestrijden van Eenzaamheid kun je je idee, initiatief en/of activiteiten aanmelden. We kijken ook waarmee we kunnen helpen en/of ondersteunen. Dit kan gaan om het organiseren, steunen van bijeenkomsten, bewustwordingssessies, het beschikbaar stellen van materialen (Kom erbij-pakket) en ondersteuning in de communicatie via de campagne maak eens een praatje, persberichten en nieuwsbrieven.

Meld je via onderstaand formulier aan:

  1. Het idee, initiatief of activiteit*

  2. Omschrijving initiatief en huidige status

  a. Omschrijf uw initiatief, idee of activiteit en huidige status*
  - omschrijving
  - welke mensen wilt u bereiken? Op welke doelgroep wilt u zich richten?
  - de locatie(-s) waar u dit wil uitvoeren
  - de datum waar u dit wil uitvoeren