Maatschappelijke diensttijd (MDT) Jongeren en Eenzaamheid

MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. MDT heeft als doel het versterken van de sociale cohesie, het betrekken van jongeren (van 12 tot 30 jaar) in de samenleving en de talentontwikkeling van jongeren.

De drie pijlers van MDT:

  • Je doet iets voor een ander of de samenleving.
  • Je leert daarvan iets over jezelf en over je talenten.
  • Je ontmoet andere (leeftijds-)groepen, culturen of soorten mensen.

Samen1Enschede zal zelf in en om Enschede en Twente MDT trajecten trekken en begeleiden.
Daarnaast gaat er in 2024 een verkenning van start voor een (Twents) Jongerenpact Positieve ontmoeting. Dit traject wordt gevoerd met de provincie Overijssel en FC Noaber samen.

Jongeren, die deelnemen aan de zogenoemde MDT trajecten krijgen de kans een extra rugzak aan bagage mee te krijgen op het gebied van eenzaamheid of juist vermindering van eenzaamheidsgevoelens. Een stuk training en bijwonen van sessies rondom bewustwording en signalering. Dit voor zich zelf maar ook voor de omgeving. In de verkenning wordt nagegaan waar de jongeren behoefte aan hebben en worden de trainingen en sessies door hen zelf ontwikkeld en uiteindelijk gegeven. Door de jongeren hun eigen talenten te leren kennen en de jongeren met dezelfde talenten samen te brengen, kan waardevol contact ontstaan. Tevens wordt verkend welke partijen onderdeel kunnen gaan worden van dit jongerenpact.