Woensdag 27 sept. Bijeenkomst Ontmoeten en Noaberschap- Dorpshuis Lonneker (19.00 uur- 22.00 uur)

Het gevoel ‘erbij te horen’ en ‘ertoe te doen’ is voor elk mens een basisbehoefte. Ongeveer de helft van de inwoners van Twente voelt zich regelmatig eenzaam. De Dorpsraad Lonneker wil graag blijvend aandacht geven aan het tegengaan van eenzaamheid in Lonneker, een dorp waar het prettig samenleven is en waar iedereen meedoet, waar ruimte is voor ontmoeten en noaberschap.

Samen met inwoners, vrijwilligers, verenigingen, ondernemers, Samen1Enschede en Gemeente Enschede hebben we de focus op ‘Ontmoeten en Noaberschap’  Iedereen kan zijn steentje bijdragen!

En wat kunnen andere wijken en buurten leren van de Lonneker aanpak?