Nieuwsbrief in je browser bekijken
Samen1_nieuws_header kopiëren

Nieuwsflits juli 2022

Dit is alweer de tweede Nieuwsflits van Samen1Enschede, het samenwerkingsnetwerk, dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Enschede voor duurzame betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak en gaat …

Verder lezen
Nieuwsflits juli 2022

Meedoen met de Week tegen Eenzaamheid?

Meedoen met de Week tegen Eenzaamheid?
Van 29 september tot en met 6 oktober vinden overal in het land activiteiten plaats rondom het evenement Week tegen Eenzaamheid, georganiseerd door het ministerie van VWS. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Ook in Enschede zal daar volop aandacht aan geschonken worden. Allerlei organisaties laten zien hoe zij voor verbinding zorgen. Zo gaat Samen1Enschede in ieder stadsdeel een Eenzaamheidsbijeenkomst houden …

Verder lezen

Kennismakingsbijeenkomst Platform Zorg & Welzijn – gemeente Hengelo

Op 16 juni verzorgden Henk Abels en Monique Beernink een introductie over Samen1Enschede tijdens de kennismakingsavond van de leden van het Platform Zorg & Welzijn met wethouder Marie-José Luttikholt en een aantal gemeenteraadsleden. Het was een interessante avond waarin veel nuttige ideeën en gedachtes werden gedeeld. Hengelo heeft nog geen eenzaamheidscoalitie en heeft veel interesse voor de aanpak uit Enschede. …

Verder lezen
Kennismakingsbijeenkomst Platform Zorg & Welzijn – gemeente Hengelo

Eenzaamheid te lijf met ’n Mooi’n dag

Eenzaamheid te lijf met ’n Mooi’n dag
We gunnen ouderen in Twente, die behoefte hebben aan contact, een onvergetelijke dag bij de theatervoorstelling van ‘Hanna van Hendrik’. Via deze aftrap brengen we hen samen met vrijwilligers, als een waardevol contact, die ook na de voorstelling verbinding houden. Ons doel? Minimaal 250 mensen blijvend verbinden aan een streekgenoot. Zo gaan we eenzaamheid samen te lijf! Stichting Hanna van …

Verder lezen

Kenniscafé, inspiratiesessie over Eenzaamheid

Door Alet Klarenbeek, schrijver van het boek ‘Ik ben niet eenzaam’. In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er in het Kenniscafé van Werkplaats Sociaal Domein Twente in samenwerking met Samen1Twente een inspiratiesessie over eenzaamheid zou worden gehouden door Alet Klarenbeek. Die kon door omstandigheden helaas niet doorgaan. We hebben een nieuwe datum gevonden en wel op dinsdagmiddag 4 …

Verder lezen
Kenniscafé, inspiratiesessie over Eenzaamheid

E-learning Movisie – Grip op Eenzaamheid

E-learning Movisie – Grip op Eenzaamheid
Gratis bijscholing over eenzaamheid bij ouderen in een verpleeghuis. Om eenzaamheid onder ouderen binnen verpleeghuizen beter en sneller te herkennen en met hen hierover in gesprek te gaan, ontwikkelde Movisie de E-learning ‘Grip op eenzaamheid’. Een groot deel van de ouderen in verpleeghuizen voelt zich eenzaam. Dit herkennen en bespreekbaar maken is vaak moeilijk. In deze gratis online cursus (50 …

Verder lezen

Eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond

Waarom komt eenzaamheid onder ouderen met een migratieachtergrond nog vaker voor dan onder ouderen zonder migratieachtergrond? En wat helpt om eenzaamheid onder hen te verminderen of te voorkomen? Movisie onderzocht deze vragen door middel van literatuuronderzoek en door het houden van focusgroepen met ouderen zelf. In dit artikel delen ze de oorzaken, risico’s en werkzame elementen uit de literatuur. In …

Verder lezen
Eenzaamheid bij ouderen met een migratieachtergrond

13 Projecten van start!

13 Projecten van start!
Maar liefst 13 projecten verspreid over Enschede en gericht op eenzame ouderen zijn met een bijdrage vanuit Samen1Enschede in april van start gegaan. Het gaat om projecten van Liberein-Glanerbrug, Hanna van Hendrik, Stichting Walking Football, Concordia, Kaliber Kunstenschool, Zorggroep Manna, St. Jacobus Parochie, Huis van Verhalen, Onze buurt de Posten, Stichting Thuisgekookt, Alifa, ID10 en Bibliotheek Enschede. De komende periode …

Verder lezen

Project Glanerbrug Jong en Oud

Liberein zet samen met de Buurtkamer, Alifa, de Dorpsraad, de gemeente, supportersvereniging Glanerbrug (FC Twente), Samen1Enschede en inwoners de schouders eronder om eenzaamheid te bestrijden in Glanerbrug. Onder de vlag SamenTegenEenzaamheid Glanerbrug worden er allerlei acties georganiseerd. Er zijn in buurten en wijken bewustwordingssessies georganiseerd: ‘hoe herken en signaleer ik eenzaamheid?’ Het leuke is, dat jongeren op allerlei mogelijke manieren …

Verder lezen
Project Glanerbrug Jong en Oud

Ontwikkeling nieuw online platform om mensen te verbinden: Social Join

Ontwikkeling nieuw online platform om mensen te verbinden: Social Join
Op 12 juni vond er in Wijkcentrum de Boei in Enschede een eerste workshop plaats waarbij mensen met een beperking, samen met IT-ers en onderzoekers, aan de slag gingen om tot een eerste versie van een online platform te komen. Het platform is bedoeld voor mensen die te maken hebben met onderwerpen als eenzaamheid en toegankelijkheid en die wonen in …

Verder lezen

Stichting ‘IkkanWelzijn’ wint met aanpak European Health Award

Het project ‘Noabers helpen eenzame ouderen’ van de stichting IkkanWelzijn heeft de finale gehaald van de Europese Health Award on Mental Health 2021 en een prijs van € 1.500 gewonnen. De jury prees de methodische aanpak, waarbij de wensen en behoeften van (kwetsbare) bewoners in Nijverdal, Albergen, Rossum en Enschede per wijk, dorp of kern zijn opgehaald. De kracht van …

Verder lezen
Stichting ‘IkkanWelzijn’ wint met aanpak European Health Award

Agenda - Zomeractiviteiten voor jong en oud bij Power Royael - Boswinkel

Agenda - Zomeractiviteiten voor jong en oud bij Power Royael - Boswinkel
Er vinden allerlei leuke zomeractiviteiten voor jong en oud plaats bij Power Royael in het Terphoes, elke woensdag van 20 juli t/m 24 augustus, o.a. schminken, huifkartocht, henna, knutselen met afval, beautydag, talentenpodium, henna, fietsen, theater en waterpret. Gezellig om hier samen met iemand naar toe te gaan.

Verder lezen
Email Marketing Powered by MailPoet