Eenzaamheid te lijf met ’n Mooi’n dag

We gunnen ouderen in Twente, die behoefte hebben aan contact, een onvergetelijke dag bij de theatervoorstelling van ‘Hanna van Hendrik’. Via deze aftrap brengen we hen samen met vrijwilligers, als een waardevol contact, die ook na de voorstelling verbinding houden. Ons doel? Minimaal 250 mensen blijvend verbinden aan een streekgenoot. Zo gaan we eenzaamheid samen te lijf!

Stichting Hanna van Hendrik heeft voor dit project de samenwerking gezocht met Samen1Twente, dat zich al langer richt op het terugdringen van eenzaamheid. Samen met organisaties, bedrijven en inwoners is het de bedoeling het percentage eenzame Twentenaren in vijf jaar tijd van 47 naar 25 procent terug te brengen. En daarbij is jouw steun dus hard nodig!

Wat gaan we doen?

De basis voor het contact tussen de oudere en de intrinsiek gemotiveerde vrijwilliger wordt gelegd tijdens de spectaculaire muziekproductie ‘Hanna van Hendrik’, die wordt opgevoerd op Vliegveld Twente. Er wordt op laagdrempelige wijze kennis gemaakt met elkaar en met het culturele aanbod uit de streek. De bezoekers worden door het gemotiveerde team ‘in de watten gelegd’ en ontmoeten eventueel ook enkele leden van de cast van de productie. Het zal voor velen van hen, wellicht een eerste keer zijn zo’n indrukwekkend theaterspektakel te ervaren. Het wordt een onvergetelijke dag!

Hoe gaan we dat doen?

De vrijwilligers, die aan de ouderen gekoppeld worden, krijgen voorafgaand aan de voorstelling een bewustwordingssessie Eenzaamheid aangeboden. Daar leren zij signalen van eenzaamheid herkennen, maar ook hoe ze het gesprek kunnen aangaan om te onderzoeken waar de ander nu echt behoefte aan heeft. En hoe die in te vullen is.

Want ook na deze eerste ontmoeting is het de bedoeling dat er contact wordt onderhouden. De deskundigen van Samen1Twente begeleiden de nieuwe duo’s in dit proces. Samen wordt er gekeken naar de wensen van de mensen die wellicht eenzaamheid ervaren en hoe de vrijwilliger kan bijdragen aan vermindering daarvan. Zijn er andere behoeften? Kan dit bereikt worden door voorstellingen en expo’s binnen het rijke Twentse cultuurland te bezoeken?
Culturele instellingen zoals het Wilminktheater, Concordia, Kaliber Kunstenschool en de bioscopen in Twente hebben al aangegeven open te staan voor zo’n samenwerking. Een blijvend waardevol contact is het uiteindelijke doel van het project.

Waar hebben we hulp bij nodig?

We zijn nog op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste vrijwilligers en naar aanvullende financiering om dit project tot een succes te maken. De deelnemers, die via zorginstellingen worden aangemeld, betalen een kleine eigen bijdrage van € 20,- maar dit is niet voldoende om hen een geheel verzorgde dag aan te bieden. Ook de kosten voor de deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers moeten worden gedekt. Deze bedragen ca. € 200,- per duo. Een deel van deze kosten wordt gedekt door subsidies en giften uit o.a. het bedrijfsleven, maar er blijft nog een gat over. We willen ervoor zorgen dat alle deelnemers deze Mooi’n dag kunnen beleven (ook als zelfs een kleine bijdrage van € 20,- een probleem is) en daar hebben we dus jouw hulp bij nodig!

Heb je een bedrijf en onderken je het groeiende probleem van eenzaamheid? Zijn er binnen je bedrijf ook veel mensen, die behoefte hebben aan contact?
Neem dan je maatschappelijke verantwoordelijkheid en adopteer dit initiatief door financieel bij te dragen of meld je met je medewerkers aan als vrijwilliger.
Zo nemen we iedereen aan de hand mee rondom het thema eenzaamheid en een waardevol contact.
Stuur bij interesse een mail naar Jeroen Ottink (jeroen@samen1twente.nl). Laten we ons gezamenlijk hard maken voor deze kwetsbare groep.

Wat kun jij doen?

Wil jij samen met ons de eenzaamheid onder ouderen in Twente tegengaan? Dan zijn we op zoek naar jou! Je helpt ons door:

  • Je op te geven als ‘vrijwilliger’, zodat je zelf een waardevolle bijdrage kan leveren
  • Dit initiatief te delen in je netwerk en mensen, ondernemers te attenderen op dit project. Dat kan persoonlijk, maar ook door een duimpje of commentaar op social media

Dank dat je de video en deze pagina hebt bekeken. Gaan we hier samen een doorslaand succes van maken?! Ja toch?