Samen1Twente is het Twentse netwerk gericht op het tegengaan van eenzaamheid. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen in Twente: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. Samen1Twente legt nieuwe en slimme verbindingen: het unieke is dat bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn verbonden aan overheden, onderwijs, ondernemers, zorg, welzijn, cultuur en wonen. In samenwerking met ervaringsdeskundigen zorgen we voor duurzame betrokkenheid, politiek en bestuurlijk draagvlak.

Speciale Eindejaarsactie voor mensen die het nodig hebben! Super voordelig samen naar de voorstelling Scrooge (nog t/m 3 jan.)

do dec 28Deze tijd van het jaar is lang niet voor iedereen eenvoudig, want eenzaamheid viert ook rond de feestdagen helaas nog hoogtij. Daarom bedachten het Wilmink theater en Samen1Enschede deze speciale actie. Het ideale moment om goedkoop samen met je familie, buren, (on)bekenden, bewoners, cliënten, etc. een prachtige theatervoorstelling te bezoeken. Nodig degene die het nodig … lees verder

Ook rondom feestdagen aandacht voor Eenzaamheid

do dec 14“It’s the most wonderfull time of the Year” is een veel gehoorde geluid voor deze tijd van het jaar, de feestdagen en de jaarwisseling. Dit geldt echter lang niet voor iedereen. Deze tijd van het jaar of de herinneringen maken dat voor vele mensen de gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Het is daarom juist goed … lees verder

Hoe kunnen we de lokale aanpak eenzaamheid inclusiever maken?

do dec 14Zodat deze ook bewoners met een migratieachtergrond betrekt en bereikt? In 2024 willen we de eenzaamheid oppakken voor mensen met een migratieachtergrond. We zijn daarover in gesprek met o.a. de politiek, organisaties en inwoners met een migratieachtergrond. Het ministerie van VWS kan daar vanaf 1 november in gaan ondersteunen. Niemand hoeft meer te zeggen ‘we … lees verder

Terugblik Bijeenkomsten Eenzaamheid

do dec 14Tijdens en rondom de week tegen eenzaamheid, die dit jaar plaatsvond van 26 september t/m 2 oktober, werden er veel bijeenkomsten en events georganiseerd. Dit in samenwerking met vele partners en gericht op verschillende doelgroepen. Tevens organiseerde Samen1Enschede de campagne “Maak eens een praatje” met veel media-aandacht op o.a. lokale, regionale tv, dag- en weekbladen. … lees verder