Programma

Ochtendprogramma 2 oktober: verhalen en verbinden

08.30 Inloop, koffie & thee
09.00 Start programma door dagvoorzitter Wendy de Wit

09:15 Kort gesprek met Niels van den Berg (wethouder Enschede), Elo Gramsbergen (Liberein), André Kok (Manna)

09:25 Wat weet u over eenzaamheid? Quiz door Jerry Kroezen

09:45 Cijfers & feiten over eenzaamheid door Willie Oldengarm, Adviseur Eén tegen eenzaamheid bij het 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10:15 Pauze

10:45 Eenzaamheid op straat, straatinterviews in Enschede

11:00 Samen 1 Enschede: Aan het werk. Meer informatie over het initiatief, de actiecoalities aan het woord, ophalen en matchen medestanders.

12:15 Doelen, ambitie en uitnodiging tot samenwerking, door Niels van den Berg (wethouder Enschede)

12:30 Netwerklunch

Middagprogramma: verdiepen en verbreden

13.30 Workshops en presentaties

Verdiepingssessie Eenzaamheid: ‘Signaleren en dan?’ 

Willie Oldengarm, adviseur Ministerie VWS

Stappenplan van signaal naar aanpak probleem: ketenaanpak signalering, bespreekbaar maken, persoonlijk plan? Wat heb ik hiervoor nodig?

Humanitas Twente: Eenzame jongeren

Eline Huttenhuis-Kamp en Marloes Brinkerink, Coördinatoren Vrijwilligerswerk

#Eenzamejongeren: Eenzame Twentse jongeren kruipen op social media uit hun schulp. Jongeren die zich eenzaam voelen halen zelf het taboe eraf. 

Humanitas Match ziet dit al langer. #Maatjegezocht, is precies wat wij doen. 

Feit: 60% van de jongeren die wij helpen is minder eenzaam! Nieuwsgierig hoe we dit doen?

In deze workshop laat Humanitas Twente zien hoe zij eenzame mensen ondersteunt bij het (her)vinden van hun plek in de samenleving en welke rol zij daarbij zelf hebben. Je hoort ervaringsverhalen, en vrijwilligers vertellen over hoe zij mensen – jong en oud – weer in hun kracht kunnen zetten.

We nodigen je uit om het gesprek aan te gaan over hoe wij elkaar kunnen vinden, om samen eenzaamheid tegen te gaan. ‘Eenzaamheid oplossen kan niemand, maar er is maar één iemand nodig om de eenzaamheid van een ander te doorbreken. (Hugo de Jonge, minister van VWS).

University of Twente: Challenges faced by international students

Vishwas Gadgil, former student and former employee University of Twente

Vishwas Gadgil came in 1987 from India to study at the University of Twente. 

In this workshop he shares his experiences as a young student who had to find his way in Dutch society. From 1991 – 2011 he worked at University of Twente; now he is Technologist materials and Nanotechnology at VDL ETG T&D.

(English spoken)

The University of Twente is aware that there are international students struggling to find their way in studying abroad.

Before coming to study in the Netherlands you were full of ideas, probably interested in everything, and couldn’t wait to start this big adventure.

After a while you see that people aren’t always easy to connect to, talk to (outside classes). Friends and family back home are far away, and you don’t want to worry them too much with talking about your struggles.

Do you recognize these thinks as well, we hope you will join us finding solutions to deal with loneliness.

Manna en Liberein: Eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken

Wouter Bont, Programmamanager Identiteit en Eenzaamheid (Manna)

Silke Heerts, Coach (Liberein)

Als zorgorganisaties hebben Manna en Liberein veel contact met eenzame ouderen. Sommige ouderen vertellen open over de eenzaamheid die zij ervaren. Bij andere is er meer schaamte of onwetendheid over deze gevoelens. In deze workshop vertellen Manna en Liberein hoe je eenzaamheid signaleert en bespreekbaar maakt.

15:00 Einde workshops

13:30 Parallel aan de workshops: Netwerken en verbinden, uitwisselen van bestaande initiatieven, inventariseren van nog onbekende initiatieven en smeden van nieuwe actiecoalities.

16:00 Einde