Toekenning projecten Coronafonds Steunpakket

De gemeente Enschede heeft met de middelen die afgelopen januari beschikbaar zijn gesteld door het Rijk onder de noemer ‘Coronafonds Steunpakket Eenzaamheid Ouderen’ het mogelijk gemaakt dat via Samen1Enschede 13 projecten zijn gehonoreerd met een financiële bijdrage. Vanaf april zijn de onderstaande partijen aan de slag gegaan om nog dit jaar op verschillende manieren eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

De volgende organisaties hebben een toekenning ontvangen: Concordia, Kaliber, de Posten, Manna, Hanna van Hendrik, Bibliotheek, ID10, Alifa, Walking Football, Huis van Verhalen, St. Jacobus Parochie, Thuisgekookt en Liberein. Met al deze partijen heeft het Projectteam van Samen1Enschede afspraken ingepland om waar nodig begeleiding te leveren, kennis en ervaringen te delen en zo veel mogelijk nieuwe samenwerkingsrelaties te smeden tussen organisaties die met soortgelijke activiteiten aan de slag zijn om zo veel mogelijk eenzame mensen te kunnen bereiken.