Subsidiemogelijkheden

Subsidie ‘Oldstars Sport’

Mogelijk interessant voor sportorganisaties. Verenigingen en gemeenten hebben in 2021 met succes via NOC*NSF subsidie gekregen om OldStars Sport lokaal van de grond te krijgen. Lokale projectleiders die meer info willen over OldStars en het doen van een subsidieaanvraag kunnen contact opnemen met het Ouderenfonds via info@oldstars.nl. Lees ook: informatie van NOC*NSF over de subsidie en informatie over OldStars.


Subsidie ‘Samen cultuur maken’

Er is een nieuwe ronde voor subsidie Samen cultuur maken, een subsidieregeling voor cultuurparticipatie. Samenwerking en ontmoeting tussen instellingen, zelfstandig professionals in het sociaal en het cultureel domein en cultuurmakers wordt aangemoedigd. Het kunnen kleine of grote projecten zijn voor alle doelgroepen van jong tot oud.


Subsidie ZonMw ‘Interventies-versterking aanpak Eenzaamheid’

Op 29 maart heeft ZonMw in kader van Eén tegen Eenzaamheid een subsidieoproep voor interventies gepubliceerd om zich verder te ontwikkelen, zeker interessant voor organisaties die al gestart zijn met eenzaamheidsprojecten en die al een handboek en een (in- en/of externe) procesevaluatie beschikbaar hebben. Bovendien moet de interventie al op minimaal twee plekken door verschillende uitvoeringsorganisaties zijn toegepast. De subsidie is nadrukkelijk niet bedoeld voor de uitvoering van de interventie. De deadline van de subsidie is 24 mei, dus er is enige haast geboden.