Samen1Twente in de media

Het is natuurlijk van groot belang dat de activiteiten van Samen1Twente en van de partners bekend worden bij de inwoners van Twente. We zoeken de media dan ook regelmatig op. We doen dit natuurlijk om de eenzamen te bereiken en te informeren en om anderen te inspireren om ook in actie te komen.

Vrijdag 21 januari zaten stuurgroeplid Marc Woesthuis en projectleider Henk Abels in het TV magazine Kracht van Enschede. Marc en Henk gaven uitleg over het platform Samen1Twente en de regeling Coronasteun Eenzaamheid ouderen.

15 April was Henk Abels te gast in de Kracht van Enschede om te vertellen over het verloop van Samen1Twente.

Een kort videoverslag over één van de bewustwordingsworkshops van Samen1Twente op het ROC van Twente.