Ontwikkeling nieuw online platform om mensen te verbinden: Social Join

Op 12 juni vond er in Wijkcentrum de Boei in Enschede een eerste workshop plaats waarbij mensen met een beperking, samen met IT-ers en onderzoekers, aan de slag gingen om tot een eerste versie van een online platform te komen.

Het platform is bedoeld voor mensen die te maken hebben met onderwerpen als eenzaamheid en toegankelijkheid en die wonen in een bepaald gebied, zoals een wijk of een dorp. Het platform maakt het voor iedereen mogelijk om, als je met een probleem zit, daar kennis over op te doen, te leren van ervaringen van anderen, waardevolle gesprekken te hebben en om advies te krijgen van een (ervarings-)deskundige.

Hierdoor bouw je kennis op, verkrijg je inzicht, bied het perspectief en kom je tot effectieve oplossingen. Het werkt preventief en bevordert de eigen kracht. De ervaring leert dat het belangrijk is, dat vanaf het begin de eindgebruikers erbij zitten.

Bij alles wat er opgehaald werd in die eerste werksessie, werd gekeken wat er nu al mogelijk is. Online koffiezetten zal niet lukken, maar online iemand vinden die koffie met iemand wil drinken wel. Vervolgens wordt bepaald met het bouwteam of, wat er nu al in huis is, het passende antwoord is op de wensen en ideeën, of dat misschien een andere oplossing beter past.

Na de zomervakantie worden in een tweede bijeenkomst de resultaten gepresenteerd. De ‘begingebruikers’ kunnen het tussenresultaat bekijken en ermee werken. Op deze manier ligt er hopelijk een oplossing die heel goed past de wensen en behoeftes van de deelnemers.