Meedoen met de Week tegen Eenzaamheid?

Van 29 september tot en met 6 oktober vinden overal in het land activiteiten plaats rondom het evenement Week tegen Eenzaamheid, georganiseerd door het ministerie van VWS. Ontmoeting en verbinding staan centraal. Ook in Enschede zal daar volop aandacht aan geschonken worden. Allerlei organisaties laten zien hoe zij voor verbinding zorgen. Zo gaat Samen1Enschede in ieder stadsdeel een Eenzaamheidsbijeenkomst houden met een Ontmoetingsplein voor professionals, vrijwilligers en bewoners met als doel:

– Bewustwording en kennis vergroten over eenzaamheid
– Ophalen eenzaamheidsinitiatieven uit de buurt/wijk
– Draagvlak vergroten (via ambassadeurs)

Bovendien komt er rondom de Week tegen Eenzaamheid een (bewustwordings-)campagne. Heb je een eenzaamheidsinitiatief en wil je meedoen en ook aandacht voor je initiatief? Laat het ons weten via info@samen1enschede.nl. Dan stemmen we samen af hoe, waar en wanneer je over jouw initiatief kunt vertellen.

De bijeenkomsten zijn als volgt ingedeeld:

Do. 29 september         – Enschede Zuid

Vrij. 30 september        – Enschede Noord         – Zone.college Enschede, Hengelosestraat 481

Di. 4 oktober                – Enschede Centrum     – Saxion, Tromplaan 28, Harry Bannink Theater

Wo. 5 oktober               – Enschede Oost

Do. 6 oktober               – Enschede West           – Pathmos Oase, Haaksbergerstraat 253

Opzet programma:

15.00-15.30      : Inloop met koffie/thee

15.30-16.30      : Start officieel programma

  • Aftrap Stuurgroeplid/wethouder
  • Introductie(filmpje) met ijsbrekermoment (ervaringsdeskundige)
  • Expert aan het woord
  • Interactief debat met expert, stuurgroeplid, ervaringsdeskundige

16.30-17.00      : Pauze met Ontmoetingsplein met soep, broodje, koffie/thee/fris

17.00-18.00     : Workshop Emmy Davids ‘Word jij ook eenzaamheidsambassadeur?’

18.00               : Einde bijeenkomst