Inspiratiesessie over Eenzaamheid verschoven naar oktober 2022

Door Alet Klarenbeek, schrijver van het boek ‘Ik ben niet eenzaam’.

Begin oktober komt Alet Klarenbeek naar Enschede om te vertellen over haar kijk op het verminderen van eenzaamheid. Ze heeft jarenlang veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende vakgebieden, zat o.a. in de directie van emancipatieplatform Women Inc. en was producent van locatievoorstellingen en evenementen.

Ze combineert denk- en verbeeldingskracht, heeft een frisse blik op maatschappelijke thema’s met haar rugzak aan inzichten. Ze heeft zich de laatste jaren toegelegd op de doelgroep ouderen. Ze gaat graag in gesprek met het publiek om te verrassen en te inspireren, o.a. om krachten te bundelen om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen.

In deze inspirerende sessie zet ze je met haar interactieve aanpak en voorbeelden uit onze regio aan het denken over hoe eenzame mensen zich voelen en gedragen en hoe je hen kan bereiken.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met het netwerk Werkplaats Sociaal Domein Twente (Saxion). Ook studenten zijn van harte welkom.

Nieuwe datum, tijd en locatie volgen.