Nieuwsflits mei 2022

Dit is de eerste nieuwsflits van Samen1Enschede, het nieuwe samenwerkingsnetwerk in Enschede, dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Enschede voor duurzame …

Verkenning Samen1Twente

Het Projectteam Samen1Enschede/ Samen1Twente heeft medewerking en financiële ondersteuning verkregen van de provincie Overijssel tot het doen van een verkenning op het thema Eenzaamheid in Twente. Deze verkenning is gericht op de meerwaarde van een uitrol op regionale schaal, met als doel om te komen tot een gezamenlijke effectieve en structurele aanpak. Dat betekent dat …

Adviescommissie Coronafonds Steunpakket

Er is een Adviescommissie samengesteld die de toekenning van de middelen van het Coronafonds Steunpakket (€ 200.000) voor allerlei eenzaamheidsprojecten in Enschede ter hand heeft genomen. Er zijn 7 mensen geworven die allen affiniteit hebben met het thema eenzaamheid, sociaal betrokken zijn, wonen en/of werken in Enschede en beschikken over een breed Enschedees netwerk. De …

Toekenning projecten Coronafonds Steunpakket

De gemeente Enschede heeft met de middelen die afgelopen januari beschikbaar zijn gesteld door het Rijk onder de noemer ‘Coronafonds Steunpakket Eenzaamheid Ouderen’ het mogelijk gemaakt dat via Samen1Enschede 13 projecten zijn gehonoreerd met een financiële bijdrage. Vanaf april zijn de onderstaande partijen aan de slag gegaan om nog dit jaar op verschillende manieren eenzaamheid …

Gratis inspiratiesessie over Eenzaamheid

Door Alet Klarenbeek, schrijver van het boek ‘Ik ben niet eenzaam’. Op dinsdag 31 mei a.s. komt Alet Klarenbeek naar Enschede om te vertellen over haar kijk op het verminderen van eenzaamheid. Ze heeft jarenlang veel kennis en ervaring opgedaan in verschillende vakgebieden, zat o.a. in de directie van emancipatieplatform Women Inc. en was producent …

Bestel het gratis ‘Kom erbij’-communicatiepakket

Organisatoren van activiteiten in de Week tegen Eenzaamheid kunnen communicatie- en aankledingsmaterialen voor hun activiteiten bestellen, het zogenaamde ‘Kom erbij-pakket’. Onder meer placemats, gesprekskaartjes, vloerstickers, posters en ansichtkaarten zijn beschikbaar. Bij de Week tegen Eenzaamheid hoort ook een communicatietoolkit. Wil je graag een eigen logo, webadres of huisstijlelementen op de materialen? Stuur een mail naar weektegeneenzaamheid@minvws.nl …

Online bijeenkomsten vanuit Actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid

In deze masterclasses vanuit het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid staat men stil bij het belang, de waarde, kansen en uitdagingen om kunstinterventies te koppelen aan en in te zetten bij de aanpak van eenzaamheid. Zij delen inspirerende praktijkvoorbeelden van gemeenten. Daarnaast ontvang je een aantal tips voor financieringsmogelijkheden van projecten op het snijvlak van sociale …

‘Samen Om Challenge’ wandelen tegen eenzaamheid

Vrijwilligersplatform NLvoorelkaar is deelnemer aan de Nationale Coalitie Eén tegen Eenzaamheid. Met de wandelapp ‘Ommetje’ organiseert NLvoorelkaar in de week van 30 mei t/m 6 juni de ‘Samen Om’ challenge. App gebruikers, bedrijven met hun werknemers én maatschappelijke organisaties met hun leden/deelnemers/cliënten worden uitgenodigd om in deze week samen een Ommetje te lopen. Via NLvoorelkaar …