Projecten Coronafonds afgerond

Voor het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen heeft het Rijk afgelopen jaar € 298.923 beschikbaar gesteld aan de gemeente Enschede. Met deze gelden is de coalitie Samen1Enschede aan de slag gegaan om het plan van aanpak uit te voeren. Zo is gestart met de campagne Maak Eens een Praatje met vier bijeenkomsten tijdens de Week …

Hou me Los in Concordia op 31 mei

Een voorstelling over de relatie met een psychisch ziek familielid Op 31 mei om 20.30 uur staat de voorstelling Hou me Los bij Concordia aan de Oude Markt in Enschede. Dit is een interessante voorstelling voor GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, familieraden, steunpunten, mantelzorgers, etc. Gevoed door haar ervaring als ‘zus van’ zingt en vertelt zangeres en theatermaker Nynka Delcour op persoonlijke, ontroerende …

Samen tegen eenzaamheid in Lonneker

De Dorpsraad organiseerde op 15 februari een inspirerende bijeenkomst in het Dorpshuis te Lonneker. We wilden graag, kleinschalig en laagdrempelig, kennismaken, ideeën uitwisselen en praten over eenzaamheid in en om Lonneker. Onder ons waren belangstellenden zoals individuele inwoners vanuit persoonlijke interesse, maar ook bestaande initiatieven en belanghebbenden. Vertegenwoordigd waren de wandelclub, de kerken, de beheercommissie …

Een hart voor levensvragen?!

Informatieavond over vrijwillige ondersteuning bij levensvragen en zingeving Willem. Hart voor levensvragen is een kennisnetwerk en samenwerkingsverband van geestelijk verzorgers in de regio Twente en Achterhoek. Samen zorgen wij voor ondersteuning bij levensvragen en zingeving bij mensen in de thuissituatie en verzorgen we o.a. scholing. Graag zouden wij ons team uitbreiden met vrijwilligers die net …

Enschede 700 jaar in 2025: Het gaat beginnen!

In 2025 bestaat Enschede 700 jaar. Aan de hand van historische gebeurtenissen, beelden, willen we verhalen ophalen van inwoners van Enschede. Het delen van ieders verhaal en het stimuleren van ontmoetingen, draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast vragen de festiviteiten rondom de viering de inzet van vele vrijwilligers. Die zullen dus moeten gevonden. …

Nieuws vanuit de Landelijke coalitie Een Tegen Eenzaamheid

Masterclasses en bijeenkomsten  Maandag 27 maart 14:00 tot 16:00 uur Samen tegen eenzaamheid – Adviezen voor (zorg) professionals Veel kwetsbare personen, ouderen en personen met een beperking, zijn in contact met zorgprofessionals. Contact leggen met eenzame, kwetsbare personen is niet altijd makkelijk. Het contact met zorgprofessionals is een ingang en kan een belangrijke kans bieden om …

Leer en Experimenteer: kleine dingen die iedereen kan doen

Op 10 november jl. zijn we i.s.m. Movisie gestart met een bijeenkomst “Leer en Experimenteer: kleine dingen die iedereen kan doen. Vrijwilligers, inwoners en professionals uit heel Enschede kwamen in de brandweerkazerne van Glanerbrug bij elkaar. Of je nu bv. postbode, wijkagent, kapper, bakker of lid van een vereniging, buurtcommissie of wijkraad bent, we kunnen …

Nieuwsflits april 2023

Dit is de eerste Nieuwsflits in 2023 van Samen1Twente, het samenwerkingsnetwerk dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Twente voor duurzame betrokkenheid, …