Monique Beernink bedankt!

Monique Beernink is sinds begin 2019 betrokken geweest bij Samen1Twente als enthousiast lid van het projectteam. Per november 2022 is zij begonnen als business developer bij de FIXbrigade Nederland en gaat ze zich daar sterk maken voor het verminderen van energiearmoede bij minima in Overijssel en Gelderland. Heel veel succes en heel veel dank Monique!

Twente Board: Geluk is waar het om gaat in Twente

In Twente werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan het versterken van de economie. Vooral om van dit stukje Nederland een regio te maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. Twente Board, de organisatie betrokken bij deze samenwerkingsverbanden gaat de komende jaren inzetten op geluk.  “Geluk wordt voor een belangrijk deel …

Enschede 700 jaar in 2025: Deel je verhaal

In 2025 bestaat Enschede 700 jaar. Aan de hand van historische gebeurtenissen, beelden, willen we verhalen ophalen van inwoners van Enschede. Het delen van ieders verhaal en het stimuleren van ontmoetingen, draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast vragen de festiviteiten rondom de viering de inzet van vele vrijwilligers. Die zullen dus moeten gevonden. …

Terugblik Week tegen Eenzaamheid

Rond de Week tegen Eenzaamheid liep de landelijke publiekscampagne van Eén tegen eenzaamheid. Onderdelen hiervan zagen we terug in veel gemeenten. Het ministerie van VWS prees de campagne van Groningen “3Manieren” en de campagne van Enschede “Maak eens een praatje”. De campagne in Enschede bestond uit posters, billboards, free publicity en vier bewustwordingsbijeenkomsten in de Stadsdelen …

Train de trainer Eenzaamheid

In november heeft Movisie nieuwe trainers Eenzaamheid uit de gemeente Hof van Twente en Enschede opgeleid. De trainingen in Goor werden georganiseerd door Salut. Voor Enschede mogen Susanne Cossu (de Posten), Henk Abels (de Posten/Samen1Enschede) en Jeroen Ottink (Samen1Enschede) vanaf nu trainingen eenzaamheid verzorgen. Voor gemeente Hof van Twente: Ans ter Morsche-Vedders, Hester Stam, Nicole Wilmink, …

Samenwerking Werkplaats Sociaal Domein en Academie Mens en Maatschappij

Samen1Twente gaat de komende jaren samenwerken met de werkplaats Sociaal Domein in het programma Sociale Cohesie en Noaberschap. Hierbij gaat het om het inrichten van formele en informele ontmoetingsplekken in de buurt, het tegengaan van eenzaamheid door bewustwordingsactiviteiten, het leren signaleren van eenzaamheid en verbinden. In dit werkpakket wordt er samengewerkt met  zorg- en welzijnsorganisaties, …

He’j ’t al heurt

Dagelijks verhuizen tientallen ouderen naar een zorgcentrum, maar de Twentse Marie staat met haar nieuwe woonstek volop in de spotlight. Marie is een klankkast in een speciaal ingerichte kamer en vanaf nu te beleven bij de Posten. “Onmeunig mooi!” Vervolgens verhuist Marie naar Carint Reggeland in Almelo en daarna naar Liberein. Als je een kastdeur …

Nieuwsflits december 2022

Dit is alweer de vierde Nieuwsflits van Samen1Twente, het samenwerkingsnetwerk dat zich inzet om eenzaamheid te voorkomen en te verminderen. Het brede netwerk richt zich op verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en kwetsbare groepen. De betrokken bestuurders, professionals en vrijwilligers zijn werkzaam in diverse sectoren. In afstemming met ervaringsdeskundigen zorgt Samen1Twente voor duurzame betrokkenheid, politiek …