Ook rondom feestdagen aandacht voor Eenzaamheid

“It’s the most wonderfull time of the Year” is een veel gehoorde geluid voor deze tijd van het jaar, de feestdagen en de jaarwisseling. Dit geldt echter lang niet voor iedereen. Deze tijd van het jaar of de herinneringen maken dat voor vele mensen de gevoelens van eenzaamheid groot zijn. Het is daarom juist goed …

Sociale verbinding in de wijk: onderzoek betekenisvol contact op een betekenisvolle plek

Het hebben van een sociaal netwerk waarop je kan terugvallen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Voor mensen met geen of een zeer klein sociaal netwerk is het lastig om met anderen contact te maken. En als dat dan lukt, is het een extra uitdaging om een waardevol gesprek te voeren. Samen1Enschede participeert in de netwerkcircels …

Maatschappelijke diensttijd (MDT) Jongeren en Eenzaamheid

MDT is een programma van het ministerie van OCW, in samenwerking met jongeren, maatschappelijke organisaties, scholen, gemeenten en andere ministeries. MDT heeft als doel het versterken van de sociale cohesie, het betrekken van jongeren (van 12 tot 30 jaar) in de samenleving en de talentontwikkeling van jongeren. De drie pijlers van MDT: Je doet iets …

Deelnemers gezocht voor onderzoek: “Ouder worden en de relatie met eenzaamheid”

Ik ben Caroline de Vries, 54 jaar en ik woon in Enschede. Ik ben werkzaam als psycholoog bij Livio in Enschede en ik heb een warm hart voor de ouderenzorg. Ik zit op dit moment in de afstudeerfase van mijn studie psychologie aan de Open Universiteit. Voor het afstuderen ga ik onderzoek doen en ik …

Hoe kunnen we de lokale aanpak eenzaamheid inclusiever maken?

Zodat deze ook bewoners met een migratieachtergrond betrekt en bereikt? In 2024 willen we de eenzaamheid oppakken voor mensen met een migratieachtergrond. We zijn daarover in gesprek met o.a. de politiek, organisaties en inwoners met een migratieachtergrond. Het ministerie van VWS kan daar vanaf 1 november in gaan ondersteunen. Niemand hoeft meer te zeggen ‘we …

Bewustwording en signalering eenzaamheid woningcorporatie Domijn

Woningcorporatie Domijn besteedt aandacht aan het (vroeg-) signaleren van onder andere eenzaamheid. Michel Godeke is als consulent wijkbeheer aangesloten bij de werkgroep netwerksamenwerking van Samen1Enschede. Binnen Domijn wordt er gebruikgemaakt van een filmpje van Impuls: het gaat om nog meer bewustwording van collega’s die dagelijks bewoners in de wijk zien en spreken. En dus eventueel …

Terugblik Bijeenkomsten Eenzaamheid

Tijdens en rondom de week tegen eenzaamheid, die dit jaar plaatsvond van 26 september t/m 2 oktober, werden er veel bijeenkomsten en events georganiseerd. Dit in samenwerking met vele partners en gericht op verschillende doelgroepen. Tevens organiseerde Samen1Enschede de campagne “Maak eens een praatje” met veel media-aandacht op o.a. lokale, regionale tv, dag- en weekbladen. …

“Eenzaamheid zou er eigenlijk niet mogen zijn” Hadassa Meijer

Hadassa is al jaren actief raadslid in Enschede voor de Christen Unie en zet zich bevlogen in om maatschappelijke problemen in de stad aan te pakken. Zo wil ze de kloof tussen arm en rijk verminderen, de schuldenproblematiek aanpakken: 1 op de 5 inwoners heeft schulden ! Daarnaast vindt Hadassa dat welzijn en zorg veel …