Aanvraag Coronafondssteunpakket Ouderen

Aanvraag Coronafondssteunpakket Ouderen tot uiterlijk 1 maart via onderstaand formulier.

  1. Contactgegevens Aanvrager  2. De aanvraag is voor:

  3. Het bedrag wat u aanvraagt:

  4. Wat is uw eigen bijdrage? In uren/financiën (geen reguliere activiteiten/producten)

  Begroting toevoegen (spreadsheetupload mogelijk als .xls, .xlsx of .csv file):

  5. Locatie
  Op welke locatie vindt het project plaats? Op welke buurt of stadsdeel heeft het project betrekking? Als het niet op 1 plek is, voeg dan een kaartje bij met het gebied waarop het project betrekking heeft.

  Wordt er samengewerkt met andere buurten/stadsdelen? Zo ja, welke?

  6. Doelgroep Ouderen
  Op welke doelgroep ouderen richt u zich?

  7. Omschrijf uw aanvraag in het kort (verplicht projectplan toevoegen). Formuleer hoe uw project bijdraagt aan de bestrijding van eenzaamheid bij ouderen in de gemeente Enschede, volgens het plan van aanpak: hoofdstuk 5.8 , 5.9 en 5.10. Omschrijf het doel en het resultaat.

  Projectplan uploaden:

  8. Hoeveel potentiële eenzame ouderen worden er bereikt? Onderbouw het aantal

  9. Op welke wijze maakt u gebruik van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers? Geef aan hoeveel

  10. Met welke van onderstaande organisaties of mensen gaat u samenwerken? Leg uit op met wie en op welke wijze

  11. Samen1Enschede biedt ondersteuning aan op het gebied van deskundigheidsbevordering, innovatie/technologie en netwerksamenwerking (via werkgroepen). Geef aan op welke onderdelen van uw plan u met Samen1Enschede gaat samenwerken en op welke wijze.

  12. Omschrijf of en zo ja hoe het project na 2022 wordt geborgd

  13. Bijgaande stukken zijn bijgevoegd?
  ( C:fakepath is een veiligheidsweergave)
  14. De aanvrager gaat akkoord met: